De som känner till Global Revenue Forums historia vet att konceptet började som en något udda idé mitt under pandemin. Vi genomlevde en period av enorm osäkerhet, när nedstängningar var vardagsmat, resandet var begränsat och hotellverksamheten var beroende av de senaste statliga restriktionerna - vad kunde vi göra för att stödja våra kollegor under en period av instabilitet som vi aldrig tidigare hade upplevt?

Med detta i åtanke samlades tre av branschens mest respekterade evenemang, i Milano, London respektive Stockholm, under en dag i oktober 2021 för att skapa en alleuropeisk sammankomst med målet att ena det globala näringslivssamfundet. Och även om branschen mer än två år senare kan vara stolt över den anmärkningsvärda motståndskraft som visats under denna tid och det sätt på vilket den anpassade sig och återhämtade sig från pandemin, kvarstår kravet att hantera och driva våra företag i en volatil och instabil ekonomi, eftersom vi kämpar med frågor som levnadskostnadskriser, personalbrist och förändrade gästförväntningar.

Smidiga och anpassningsbara affärsmodeller

'Vi lever i en tid då hotellbranschen måste rusta sig för att hantera en rad utmaningar utan motstycke", säger Annemarie Gubanski, VD, Taktikon. "Nu, mer än någonsin, måste vi förbereda oss för det okända och utforska smidiga och anpassningsbara kommersiella modeller eftersom det globala ekonomiska landskapet förblir oförutsägbart. Ett grundläggande krav för alla företag idag är förmågan att anpassa sig till det oväntade, vilket gör motståndskraft i en osäker och instabil miljö avgörande för framgång för alla företag.

Mot denna bakgrund kommer årets Global Revenue Forum "Roadmap to Resilience" att undersöka hur vi som bransch kan fortsätta att utvecklas i en miljö som är både dynamisk och utmanande. Vilka strategier och lösningar kan vi använda oss av för att stärka vår verksamhet när så många faktorer ligger utanför vår kontroll? Hur kan vi kollektivt bygga upp en flexibel och samarbetsinriktad kultur som kan blomstra när vi ställs inför fortsatt makroekonomisk osäkerhet? Och hur kan vi odla en kultur som blomstrar trots instabila marknader?

Följ med branschledare, kollegor och likasinnade till London, Stockholm, Milano, Lissabon eller Online tisdagen den 30 januari 2024, när vi utforskar lösningar och strategier för att bygga motståndskraft inom ditt företag och utmärka dig trots den pågående ekonomiska instabiliteten.

Boka nu

Relaterade inlägg