Boka nu "Färdplan för motståndskraft" - 30 januari 2024

Hotellbranschen har utvecklats och överlevt genom en period av enorm tillväxt och förändring under de senaste åren. med vår kollektiva anpassningsförmåga och motståndskraft testad till det yttersta. När vi fortsätter att utvecklas i en miljö som är både dynamisk och utmanande, vad är då nästa steg för den kommersiella ledningen? Hur kan vi kollektivt bygga upp en flexibel och samarbetsinriktad kultur som kan blomstra när vi ställs inför fortsatt makroekonomisk osäkerhet? Vilka strategier och lösningar kan vi använda oss av för att stärka vår verksamhet när så många faktorer ligger utanför vår kontroll? Välkommen till "Roadmap to Resilience" den 30 januari 2024, där vi återigen kommer att samla det globala communityt inom commercial och revenue management för att diskutera strategier och verktyg som är utformade för att inte bara överleva utan även blomstra trots den pågående ekonomiska instabiliteten.

Vi kommer att utforska:

  • Hur kan vi skapa en kultur som är framgångsrik trots instabila marknader?
  • Hur kan teknik utnyttjas för att stödja pågående osäkerheter i verksamheten?
  • Vilka strategier kan hjälpa oss att utmärka oss trots den volatila miljö vi verkar i?
  • Vilken roll spelar utbildning för att förbereda våra framtida ledare för det oväntade?
  • Hur kan vi anamma hållbara metoder för att stödja långsiktig affärsframgång?
  • Hur kan en framgångsrik implementering av principer för förändringshantering leda till organisatorisk omvandling och motståndskraft i dagens föränderliga affärslandskap?
  • Hur kan vi leda och utveckla kommersiella team under rådande osäkerhet?
  • Vilken roll spelar en mångsidig och inkluderande kultur för att bygga upp en robust och stabil verksamhet?
  • Vilka lärdomar kan vi dra från andra branscher?

Följ med på denna unika dag när branschledare och visionärer samlas i London, Stockholm och Milano för att debattera och diskutera hur vi som bransch kan optimera våra kommersiella resultat och bygga motståndskraft på en marknad som kännetecknas av ständiga oförutsägbarheter och utmaningar.

Detta evenemang är ett exklusivt tillfälle för General Managers, hotellägare, kommersiella ledare, Revenue Professionals och försäljnings- och marknadsföringsteam att sätta sin agenda för 2024 och bygga affärsmetoder och kommersiella strategier som är bäst lämpade för möjligheterna och utmaningarna under det kommande året.

Missa inte detta.

Bli en del av det mest spännande forumet inom commercial management! Boka nu och säkra din plats på Global Revenue Forum 2024!

Köp biljetter!

Relaterade inlägg